Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky - www.suefashionshop.sk


Pred nákupom sa pozorne oboznámte s obchodnými podmienkami:

1.Objednávka

Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká záväzným potvrdením Vašej objednávky. 
Objednávky nad 150 € sú overované z dôvodu, aby nedošlo k prípadnému falošnému objednaniu na Vašu adresu alebo k chybe pri objednanom množstve.

Tovar, ktorý momentálne nie je skladom je takisto možné objednať.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a s inými súvisiacimi predpismi, čo potvrdil zaškrtnutím políčka Súhlasím s obchodnými podmienkami, pri doknčení objednávky.2.Storno objednávky

a)zo strany kupujúceho
Objednávku môžete stornovať  do 5 hodín po jej potvrdení mailom zaslaným na adresu suefashionshop@gmail.com alebo vyplnením reklamačného formulára, ktorý nájdete na našom eshope, 
b)zo strany predávajúceho
vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
objednávku nebolo možné overiť ( chybne zadané telefónne číslo, opakovane nedostupné, zákazník neodpovedá na maily...)
tovar sa už nevyrába, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena. Ak táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník zaplatil celú alebo časť ceny výrobku, táto mu bude do 15-tich dní vrátená späť na jeho účet.


3.Záručné podmienky

Na zakúpený tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, užívaním tovaru v nevhodných podmienkach, či nedodržaním príslušných pokynov zo strany kupujúceho. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním.Za reklamovanú chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, alebo iného nesprávneho zásahu.Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru. Kupujúci má právo na vrátenie peňazí, ak sa trikrát po sebe zopakovala tá istá odstrániteľná chyba u toho istého výrobku.
Reklamovať možno len tovar, ktorý je čitý, zbavený všetkých nečistôt, v originálnom balení, spolu so všetkými priloženými dokladmi (faktúrou o zakúpení). (Tovar zaslaný dobierkou nebude prevzatý)4.Doprava

Doručenie tovaru je obmedzené na územie SR a ČR. Tovar zasielame Slovenskou poštou - 1. triedou.  Cenu poštovného uvidí zákazník pred dokončením objednávky vo svojom objednávkovom formuláre. 
UPOZORNENIE!: Skontrolujte si IHNEĎ nepoškodenosť zásielky po prebratí. V opačnom prípade nás bezodkladne kontaktujte na adrese suefashionshop@gmail.com. Za poškodenie zásielky spôsobené prepravcom internetový obchod www.suefashionshop.sk nenesie zodpovednosť, ale budeme radi nápomocný pri prípadnom riešení reklamácie na strane prepravcu.

5.Možnosti platieb

- platba na dobierku, pri prevzatí tovaru.

- platba vopred na účet. V takomto prípade po dokončení objednávky počkajte na náš mail s informáciami a podkladmi pre uskutočnenie platby.


Reklamačný poriadok

Ako uplatniť reklamáciu:

a)prvým krokom je kontaktovanie prostredníctvom mailu suefashionshop@gmail.com
b)je nutné čitateľne popísať chybu a spôsob ako sa prejavuje a takisto zaslať fotografiu poškodenia tovaru
c)tovar musí byť zaslaný so všetkými jeho súčasťami, s ktorými bol dodaný, bez prípadných znečistení, nemusí byť v originálnom obale.
d)predávajúci neručí za škody spôsobené na tovare neodbornou manipuláciou, nedbalým zaobchádzaním, prípadne vonkajšími udalosťami.
Reklamácie vybavujeme podľa možnosti okamžite, v najhoršom prípade v zákonnej lehote do 30 dní. Vybavovanie reklamácií sa riadi Občianskym zákonníkom.
Možnosť výmeny tovaru
Tovar na výmenu bude prijatý po vzájomnej dohode a bude zaslaný na Vaše náklady. Tovar musí byť vrátený nepoškodený tak, aby bol schopný ďalšieho predaja.
Neposielajte ho formou dobierky, tieto zásielky náš internetový obchod nepreberá!!!

Možnosť vrátenia tovaru

V zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z., ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa určeného osobitne pre neho, je možné tovar vrátiť do 7 dní od prevzatia. Tovar bude prijatý po vzájomnej dohode na Vaše náklady tzn. že nás o vrátení tovaru musíte najprv informovať (listom alebo formou mailu).
Neposielajte ho formou dobierky, tieto zásielky naša predajňa nepreberá. Tovar musí byť vrátený nepoškodený tak, aby bol schopný ďalšieho predaja.
Ako na to:
a)pošlite predávajúcemu list (najlepšie aj s návratkou), že odstupujete od zmluvy v zákonnej lehote. 
b)v liste uveďte o aký tovar ide, aká bola jeho cena, číslo faktúry a kedy ste tovar prevzali
c)uveďte, akým spôsobom žiadate vrátiť peniaze
d)najneskôr do 15 dní od doručenia tovaru spolu s faktúrou Vám budú peniaze vrátené bez sankcií za odstúpenie od zmluvy, musíte však znášať náklady na vrátenie tovaru ( napr. poštovné ).

Reklamáciu nemožno uznať v prípade:
- prirodzeného opotrebenia tovaru,
- poškodenia v dôsledku nedodržania správnej starostlivosti, či mechanického poškodenia.

Ochrana osobných údajov

Prehlasujeme, že osobné údaje, ktoré vyžaduje pri vyplňovaní objednávkového formulára nebudú NIKDY poskytnuté tretím osobám ( s výnimkou kuriérskej služby a slovenskej pošty ) a bude ich používať výhradne na komunikáciu so zákazníkom. Rovnako to platí pre údaje o firmách, ktoré objednávajú tovar cez eshop.
Získané údaje sú považované za prísne dôverné a tak je s nimi aj zaobchádzané.

Obchodné podmienky

Vrátenie alebo výmena tovaru

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 7 dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním. Ak dodaný tovar nezodpovedá objednávke, kupujúci je oprávnený tovar zaslať späť nepoškodený. Zásielka musí byť najneskôr do 7 pracovných dní prijatá na sklade predávajúceho, resp. na kontaktnej adrese predávajúceho (viď sekcia kontakty). Ak tovar nie je vrátený v lehote, ak je vrátený poškodený, vyhradzuje si predávajúci právo neprijať takýto tovar, alebo si účtovať vzniknuté náklady a to až do výšky 50% z predajnej ceny vráteného tovaru. Pri neprevzatí zásielky v odbernej lehote si naša spoločnosť účtuje poplatok 10% z kúpnej ceny produktu, pri jeho vrátení späť buď slovenskou poštou alebo kuriérom. Nepreberáme tovar vrátený prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíka poštou. Pred zaslaním tovaru naspäť predávajúcemu, je kupujúci povinný o tom dopredu predávajúceho informovať prostredníctvom mailu suefashionshop@gmail.com alebo pomocou reklamačného formulára, ktorý kupujúci nájde na našom eshope. A až po odsúhlasení predávajúcim môže kupujúci tovar zaslať späť. 
V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného.

Pre Vaše reklamácie alebo vrátenie tovaru slúži kontaktná adresa (v sekcii kontakty)!!!

 

Dodacie podmienky

Objednávky vybavujeme priebežne. Orientačná doba expedície je závislá na dostupnosti jednotlivých produktov z objednávky. Tovar sa snažíme v prípade dostupnosti skladom expedovať od 24 pracovných hodín do 7 pracovných dní. Môže sa však stať, že napriek našej maximálnej snahe, je Vami zvolený tovar dočasne alebo úplne vypredaný, v takom prípade Vás bude kontaktovať náš obchodník.Termín dodania

Dodacia lehota pre tovar je pri dostupnosti skladom do 7pracovných dní, maximálne do 4 týždňov pri tovare, ktorý v čase objednávky nie je skladom. Každú objednávku sa snažíme vybaviť v čo najkratšom termíne. V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime Vám predpokladaný termín dodania a vyžiadame si Vaše odsúhlasenie. Stav vašej objednávky si môžete kedykoľvek preveriť mailom.

Snažíme sa v maximálnej možnej miere dodávať tovar tak, aby bol zákazník spokojný.

 

MGE5NT